Ympäristöperiaatteet

Nämä periaatteet asettavat puitteet ympäristöön ja ilmastoon liittyvälle työllemme, toiminnallemme sekä niille tuotteille ja palveluille, joita toimitamme asiakkaillemme.

Asiakirjan tausta ja tarkoitus

Office Managementin missio on tehdä asiakkaidemme työpäivistä menestyksekkäitä sekä nyt että tulevaisuudessa. Osana asiakkaidemme arvoketjua meidän on myös tuettava heitä heidän ympäristö- ja ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa. Siksi meidän tulee profiloitua yhteistyökumppaniksi, joka auttaa toimijoita vähentämään proaktiivisesti koko arvoketjunsa ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

 

Soveltamisala

Nämä periaatteet asettavat puitteet ympäristöön ja ilmastoon liittyvälle työllemme, toiminnallemme sekä niille tuotteille ja palveluille, joita toimitamme asiakkaillemme.
Office Managementin tulee varmistaa, että:


- meillä on käytössä sertifioitu ympäristöjohtamisen standardi (ISO14001), joka varmistaa järjestelmällisen ympäristötyön ja jatkuvan kehittymisen

- konserni noudattaa sovellettavia ympäristö- ja ilmastoasioihin liittyviä lakeja ja vaatimuksia

- mittaamme ja arvioimme toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia

- tavoitteemme pohjautuvat tieteelliseen tietoon

- käytämme resurssejamme tehokkaasti ja suosimme fossiilittomia sekä uusiutuvia resursseja

-  teemme jatkuvasti töitä tehostaaksemme palvelujamme ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia työskentelytapoja, joiden avulla voimme pienentää toimintamme hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia sekä pyrkiä kohti kiertotalouden mukaisia toimintamalleja

- noudatamme kaikessa toiminnassamme varovaisuusperiaatetta ja pyrimme aina valitsemaan ympäristön ja ilmaston kannalta vähiten haitallisen vaihtoehdon

- koulutamme ja tiedotamme työntekijöitä, tavarantoimittajia ja asiakkaita proaktiiviseen ympäristö- ja ilmastotyöhön

- seuraamme ja käsittelemme järjestelmällisesti toimitusketjumme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia